Το Θέατρο

Άλφα Θέατρο

Πατησίων 37, Πολυτεχνείο

Τηλ.: (210) 5238742, 5221444