Ιστορία ενός σκύλου που τον έλεγαν πιστό – Δεύτερη χρονιά