Θέλω να σου κρατάω το χέρι (I want to hold your hand) – Δεύτερη χρονιά